0513 46 45 40
Liphústerheide

De Liphústerheide is een uitgestrekt heideveld, waarvan 6 hectare eigendom is van het Fryske Gea, tussen het Alddjip en de Butewei onder Lippenhuizen.

Het is een zeer gevarieerd gebied met natte en droge heideterreinen die worden afgewisseld met bomen en struiken. De Liphústerheide is alleen bereikbaar per fiets.

Van dit uitgestrekte heidegebied, dat voor het grootste deel eigendom is van de familie van Harinxma / d’Assembourg, heeft It Fryske Gea in het oostelijk deel een smalle strook in bezit. In noordelijke richting grenst het heideveld aan de open graslanden langs de Boorne. Aan de overkant van het dal is de donkere rand van het Wallebosch onder Beetsterzwaag te zien, en ook in westelijke en oostelijke richting doemen bossen op. Van het heidegebied zelf zijn grote stukken begroeid met gewone dopheide, een soort die van natte omstandigheden houdt. Struikheide, die meer op droge plaatsen groeit, neemt in dit terrein van It Fryske Gea een veel minder dominante plaats in. Op drogere plaatsen groeien wel kraaiheide en stekelbrem. Op lagere plekken en bij vennetjes is veenmos te vinden, met daartussen eenjarig wollegras, ronde zonnedauw en moeraswolfsklauw.

Voor meer informatie: www.fryskegea.nl 

Andere natuurgebieden
Natuurgebied Drents Friese Wold

Natuurgebied Drents Friese Wold Nationaal Park Drents-Friese Wold is een van de grootste bos- en natuurgebieden van ons land. U vindt er een bonte schakering van landschappen. Van uitgestrekte bossen tot vennen, … meer over Natuurgebied Drents Friese Wold

Ketliker Skar

Ketliker Skar Het Ketliker Skar, in totaal 408 hectare groot, is een natuurgebied dat ongelooflijk rijk is aan variatie. De Ketlikerheide bestaat, zoals de naam al zegt, voornamelijk uit heide, afgewisseld met … meer over Ketliker Skar

De Deelen

De Deelen Open water en ruimte. Dat is wat bezoekers treffen in De Deelen. Het is een groot laagveengebied in het zogenaamde Lage Midden van Friesland. Omstreeks 1920 begonnen hier de eerste … meer over De Deelen

Het Oude Bosch

Het Oude Bosch Het Oude Bosch ligt tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. Het is een gemengd bos met pingoruïnes en aan de noordkant een niet toegankelijk moerasgebied. Als je vanaf Wijnjewoude komt en … meer over Het Oude Bosch

Nationaal park Alde Feanen

Nationaal park Alde Feanen In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Heerenveen, Drachten en Leeuwarden, ligt het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Het is een zeer afwisselend … meer over Nationaal park Alde Feanen