0513 46 45 40
Ketliker Skar

Het Ketliker Skar, in totaal 408 hectare groot, is een natuurgebied dat ongelooflijk rijk is aan variatie. De Ketlikerheide bestaat, zoals de naam al zegt, voornamelijk uit heide, afgewisseld met grasland en water.

Gras en heide zijn ook te vinden in het eigenlijke Skar, dat voornamelijk uit cultuurbos bestaat. De Tsjongerdellen vormen het beekdal van het riviertje de Tjonger. De Marijkemuoidobbe, een poel in het aantrekkelijke landschap, ligt westelijk van het Skar. Op het Skar grazen schotse Hooglanders.

Meer informatie over het Ketliker Skar: www.fryskegea.nl 

Andere natuurgebieden
Het Oude Bosch

Het Oude Bosch Het Oude Bosch ligt tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. Het is een gemengd bos met pingoruïnes en aan de noordkant een niet toegankelijk moerasgebied. Als je vanaf Wijnjewoude komt en … meer over Het Oude Bosch

Nationaal park Alde Feanen

Nationaal park Alde Feanen In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Heerenveen, Drachten en Leeuwarden, ligt het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Het is een zeer afwisselend … meer over Nationaal park Alde Feanen

Liphústerheide

Liphústerheide De Liphústerheide is een uitgestrekt heideveld, waarvan 6 hectare eigendom is van het Fryske Gea, tussen het Alddjip en de Butewei onder Lippenhuizen. Het is een zeer gevarieerd gebied met natte … meer over Liphústerheide

Natuurgebied Drents Friese Wold

Natuurgebied Drents Friese Wold Nationaal Park Drents-Friese Wold is een van de grootste bos- en natuurgebieden van ons land. U vindt er een bonte schakering van landschappen. Van uitgestrekte bossen tot vennen, … meer over Natuurgebied Drents Friese Wold

De Deelen

De Deelen Open water en ruimte. Dat is wat bezoekers treffen in De Deelen. Het is een groot laagveengebied in het zogenaamde Lage Midden van Friesland. Omstreeks 1920 begonnen hier de eerste … meer over De Deelen