0513-67 12 84
Het Oude Bosch

Het Oude Bosch ligt tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. Het is een gemengd bos met pingoruïnes en aan de noordkant een niet toegankelijk moerasgebied.

Als je vanaf Wijnjewoude komt en richting Bakkeveen gaat, kun je de auto kwijt op de parkeerplaats links van de doorlopende weg. Volg de gele paaltjes. In het bos kun je wandelen, fietsen en ook de huifkar is een trouwe gast. Aan de andere kant van de doorlopende weg ligt natuurgebied Duurswouderheide en een oud kerkje met een kerkhof. Bij de freulevijver kun je in de ‘natuurlijke’ theekoepel zitten, varen op het water is er echter niet meer bij.

Het Oude Bosch is op oud hooiland aangelegd rond 1880 door adellijke families uit Beetsterzwaag en Bakkeveen. De familie Lycklama à Nijeholt legde het gebied aan voor houtproductie, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurde met het Katlijker Schar bij Katlijk. Kenmerkend zijn dan ook de lange, rechte lanen. Het gebied is nu in beheer bij Staatsbosbeheer en er vindt nog steeds houtkap plaats.

Voor meer informatie: www.natuurlijkwandelen.nl & Wikipedia

Andere natuurgebieden
Natuurgebied Drents Friese Wold

Natuurgebied Drents Friese Wold Nationaal Park Drents-Friese Wold is een van de grootste bos- en natuurgebieden van ons land. U vindt er een bonte schakering van landschappen. Van uitgestrekte bossen tot vennen, … meer over Natuurgebied Drents Friese Wold

Ketliker Skar

Ketliker Skar Het Ketliker Skar, in totaal 408 hectare groot, is een natuurgebied dat ongelooflijk rijk is aan variatie. De Ketlikerheide bestaat, zoals de naam al zegt, voornamelijk uit heide, afgewisseld met … meer over Ketliker Skar

De Deelen

De Deelen Open water en ruimte. Dat is wat bezoekers treffen in De Deelen. Het is een groot laagveengebied in het zogenaamde Lage Midden van Friesland. Omstreeks 1920 begonnen hier de eerste … meer over De Deelen

Nationaal park Alde Feanen

Nationaal park Alde Feanen In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Heerenveen, Drachten en Leeuwarden, ligt het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Het is een zeer afwisselend … meer over Nationaal park Alde Feanen

Liphústerheide

Liphústerheide De Liphústerheide is een uitgestrekt heideveld, waarvan 6 hectare eigendom is van het Fryske Gea, tussen het Alddjip en de Butewei onder Lippenhuizen. Het is een zeer gevarieerd gebied met natte … meer over Liphústerheide