0513 46 45 40
De Deelen

Open water en ruimte. Dat is wat bezoekers treffen in De Deelen. Het is een groot laagveengebied in het zogenaamde Lage Midden van Friesland. Omstreeks 1920 begonnen hier de eerste veenarbeiders met de veenwinning voor de productie van turf.

Door het afgraven van het laagveen ontstond een doolhof van petgaten en legakkers. In het veenplassengebied De Deelen zijn de sporen van afgraving nog duidelijk zichtbaar. De petgaten worden van elkaar gescheiden door smalle ribben (landstroken waar het veen op te drogen werd gelegd). Op deze ribben groeien nu riet, elzen en wilgen. Binnen de begrenzing van het Belangrijke Vogelgebied vinden we verder enkele hooigraslanden. Het vele water van De Deelen oefent een grote aantrekkingskracht uit op watervogels. Mede door de aanwezigheid van zeldzame soorten als de zwarte stern, de purperreiger en de bruine kiekendief, heeft het natuurgebied de internationale status van Wetland verworven

Voor meer informatie over de Deelen: www.staatsbosbeheer.nl 

Andere natuurgebieden
Het Oude Bosch

Het Oude Bosch Het Oude Bosch ligt tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. Het is een gemengd bos met pingoruïnes en aan de noordkant een niet toegankelijk moerasgebied. Als je vanaf Wijnjewoude komt en … meer over Het Oude Bosch

Nationaal park Alde Feanen

Nationaal park Alde Feanen In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Heerenveen, Drachten en Leeuwarden, ligt het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Het is een zeer afwisselend … meer over Nationaal park Alde Feanen

Liphústerheide

Liphústerheide De Liphústerheide is een uitgestrekt heideveld, waarvan 6 hectare eigendom is van het Fryske Gea, tussen het Alddjip en de Butewei onder Lippenhuizen. Het is een zeer gevarieerd gebied met natte … meer over Liphústerheide

Natuurgebied Drents Friese Wold

Natuurgebied Drents Friese Wold Nationaal Park Drents-Friese Wold is een van de grootste bos- en natuurgebieden van ons land. U vindt er een bonte schakering van landschappen. Van uitgestrekte bossen tot vennen, … meer over Natuurgebied Drents Friese Wold

Ketliker Skar

Ketliker Skar Het Ketliker Skar, in totaal 408 hectare groot, is een natuurgebied dat ongelooflijk rijk is aan variatie. De Ketlikerheide bestaat, zoals de naam al zegt, voornamelijk uit heide, afgewisseld met … meer over Ketliker Skar